Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

     

 

KANUNİ FAİZ VE KANUNİ TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI

(3095 sayılı Kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun md: 1, 2)

 

 

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme kanuni faiz oranı üzerinden yapılır. Kanuni faiz oranı 3095 sayılı kanun ile 19.12.1984 tarihinden itibaren yıllık % 12 olarak tesbit edilmiştir. Bakanlar Kurulu, 19.12.2005 tarih 2005 / 9831 sayılı karar ile kanuni faiz oranını 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 9 olarak belirlemiştir. Halen kanuni faiz oranı yıllık % 9’dur.

Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için kanuni faiz oranına göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

 

 

Oranlar

(yıllık)

_______

 

 

 1. 01.01.1998 tarihine kadar kanuni faiz ve temerrüt faizi oranı % 30

 2. 01.01.1998 – 31.12.1999 kanuni faiz ve temerrüt faizi oranı % 50

 3. 01.01.2000 – 30.06.2002 kanuni faiz oranı …………………. % 60

 4. 01.01.2000 – 30.06.2002 adi işlerde temerrüt faiz oranı ……. % 60

 5. 01.01.2000 – 30.06.2002 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 70

 6. 01.07.2002 – 31.03.2003 kanuni faiz oranı …………………. % 55

 7. 01.07.2002 – 31.03.2003 adi işlerde temerrüt faiz oranı ….. % 55

 8. 01.07.2002 – 31.03.2003 ticari işlerde temerrüt faiz oranı …. % 64

 9. 01.04.2003 - 30.06.2003 kanuni faiz oranı …………………. % 30

 10. 01.04.2003 - 30.06.2003 adi işlerde temerrüt faiz oranı …… % 30

 11. 01.04.2003 - 30.06.2003 ticari işlerde temerrüt faiz oranı …. % 64

 12. 01.07.2003 - 31.12.2003 kanuni faiz oranı ………………….. % 30

 13. 01.07.2003 - 31.12.2003 adi işlerde temerrüt faiz oranı …… % 30

 14. 01.07.2003 - 31.12.2003 ticari işlerde temerrüt faiz oranı …. % 57

 15. 01.01.2004 – 30.06.2004 kanuni faiz oranı ………………….. % 15

 16. 01.01.2004 – 30.06.2004 adi işlerde temerrüt faiz oranı …….. % 15

 17. 01.01.2004 – 30.06.2004 ticari işlerde temerrüt faiz oranı …. % 48

 18. 01.07.2004 – 31.12.2004 kanuni faiz oranı …………………. % 15

 19. 01.07.2004 – 31.12.2004 adi işlerde temerrüt faiz oranı …… % 15

 20. 01.07.2004 – 31.12.2004 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 42

 21. 01.01.2005 – 30.06.2005 kanuni faiz oranı …………………. % 12

 22. 01.01.2005 – 30.06.2005 adi işlerde temerrüt faiz oranı …… % 12

 23. 01.01.2005 – 30.06.2005 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 42

 24. 01.07.2005 - 31.12.2005 kanuni faiz oranı ………………… % 12

 25. 01.07.2005 - 31.12.2005 adi işlerde temerrüt faiz oranı ….. % 12

 26. 01.07.2005 - 31.12.2005 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 30

 27. 01.01.2006 – 31.12.2006 kanuni faiz oranı ……………….. % 9

 28. 01.01.2006 – 31.12.2006 adi işlerde temerrüt faiz oranı ….. % 9

 29. 01.01.2006 – 31.12.2006 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 25

 30. 01.01.2007 – 31.12.2007 kanuni faiz oranı ……………….. % 9

 31. 01.01.2007 – 31.12.2007 adi işlerde temerrüt faiz oranı …. % 9

 32. 01.01.2007 – 31.12.2007 ticari işlerde temerrüt faiz oranı .. % 29

 33. 01.01.2008 – 31.12.2008 kanuni faiz oranı ……………….. % 9

 34. 01.01.2008 – 31.12.2008 adi işlerde temerrüt faiz oranı …. % 9

 35. 01.01.2008 – 31.12.2008 ticari işlerde temerrüt faiz oranı .. % 27

 36. 01.01.2009 – 31.12.2009 kanuni faiz oranı ………………. % 9

 37. 01.01.2009 – 31.12.2009 adi işlerde temerrüt faiz oranı …. % 9

 38. 01.01.2009 – 31.12.2009 ticari işlerde temerrüt faiz oranı .. % 19

 39. 01.01.2010 – 31.12.2010 kanuni faiz oranı ……………….. % 9

 40. 01.01.2010 – 31.12.2010 adi işlerde temerrüt faiz oranı ….. % 9

 41. 01.01.2010 – 31.12.2010 ticari işlerde temerrüt faiz oranı ... % 16

 42. 01.01.2011 – 31.12.2011 kanuni faiz oranı ………………… % 9

 43. 01.01.2011 – 31.12.2011 adi işlerde temerrüt faiz oranı …… % 9

 44. 01.01.2011 – 31.12.2011 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 15

 45. 01.01.2012 - 31.12.2012 kanuni faiz oranı ………………… % 9

 46. 01.01.2012 - 31.12.2012 adi işlerde temerrüt faiz oranı …… % 9

 47. 01.01.2012 - 31.12.2012 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 17,75

 48. 01.01.2013 – 31.12.2013 kanuni faiz oranı ………………… % 9

 49. 01.01.2013 – 31.12.2013 adi işlerde temerrüt faiz oranı …… % 9

 50. 01.01.2013 – 31.12.2013 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 13,75

 51. 01.01.2014 – 31.12.2014 kanuni faiz oranı ………………… % 9

 52. 01.01.2014 – 31.12.2014 adi işlerde temerrüt faiz oranı …… % 9

 53. 01.01.2014 – 31.12.2014 ticari işlerde temerrüt faiz oranı … % 11,75

 54. 01.01.2015-31.12.2015 kanuni faiz oranı .............................   % 9

 55. 01.01.2015-3112.2015 adi işlerde temerrüt faiz oranı ...........  % 9

 56. 01.01.2015-31.12.2015 ticari işlerde temerrüt faiz oranı ...... % 11,75

 57. 01.01.2016-31.12.2016 adi işlerde temerrüt faiz oranı ........... % 9

 58. 01.01.2016-31.12.2016 ticari işlerde temerrüt faiz oranı ...... % 11,75

 59. 01.01.2017-31.12.2017 kanuni faiz oranı ................................ %9 

 60. 01.01.2017-31.12.2017 adi işlerde temerrüt faiz oranı ............ %9

 61. 01.01.2017-31.12.2017 ticari işlerde temerrüt faiz oranı ......... %9,75

 62. 01.01.2018-31.12.2018 kanuni faiz oranı ................................ % 9

 63. 01.01.2018-31.12.2018 adi işlerde temerrüt faiz oranı ............ % 9

 64. 01.01.2018-30.06.2018 ticari işlerde temerrüt faiz oranı ......... % 9,75

 65. 01.07.2018 - 31.12.2018 ticari işlerde temerrüt faiz oranı ....... %  19,50

 66. 01.01.2019 - 31.12.2019  kanuni faiz oranı ............................. %  9

 67. 01.01.2019 - 31.12.2019  adi işlerde temerrüt faiz oranı ......... %  9

 68. 01.01.2019 - 31.12.2019  ticari işlerde temerrüt faiz oranı ....... %  19,50

 69. 01.01.2020 - 30.06.2020 kanuni faiz oranı sözleşme

  ile tespit edilmemişse ......................................................%  9
 70. 01.01.2020 - 30.06.2020 temerrüt faiz oranı sözleşme

  ile tespit edilmemişse
  (01.01.2020 tarih TCMB Tebliği ile) ................................. %  9
 71. 01.01.2020 - 30.06.2020 ticari işlerde temerrüt faiz oranı

  (01.01.2020 TCMB Tebliği ile) ..............................................%  15,00
 72. 01.07.2020 - 31.12.2020 kanuni faiz oranı sözleşme

  ile tespit edilmemişse (19.02.2022 tarih 31755 sayılı

  resmi gazetedeki Muhasebat Genel Tebliği,Sıra no 74) ...........%  9

 73. 01.07.2020 - 31.12.2020 temerrüt faiz oranı sözleşme

  ile tespit edilmemişse (19.02.2022 tarih 31755 sayılı

  Resmi Gazete) ............................................................................%  9

 74. 01.07.2020 - 31.12.2020 ticari işlerde temerrüt faiz oranı

  (21.12.2019 tarih TCMB Tebliği ile.

  19.02.2022 Tarih 31755 sayılı Resmi Gazete) ...............................%  13,75

 75. 01.01.2021 - 31.12.2021 kanuni faiz oranı sözleşme ile

  tespit edilmemişse (19.02.2022 tarih 31755 sayılı Resmi Gazete) % 9

 76. 01.01.2021 - 31.12.2021 temerrüt faiz oranı sözleşme ile

  tespit edilmemişse (19.02.2022 tarih 31755 sayılı Resmi Gazete) % 9

 77. 01.01.2021 - 31.12.2021 ticari işlerde temerrüt faiz oranı

  (19.12.2020 tarih TCMB Tebliği ile.

  19.02.2022 31755 sayılı Resmi Gazete) ......................................%  16,75

 78. 01.01.2022 tarihinden itibaren kanuni faiz oranı sözleşme ile

  tespit edilmemişse (19.02.2022 tarih 31755 sayılı Resmi Gazete) % 9

 79. 01.01.2022 tarihinden itibaren temerrüt faiz oranı sözleşme

  ile tespit edilmemişse % 9

  (19.02.2022 tarih 31755 sayılı Resmi Gazete) ................................. % 9

 80. 01.01.2022 tarihinden itibaren ticari işlerde temerrüt faiz oranı

  (02.01.2022 tarih TCMB Tebliği ile. 19.02.2022

  tarih 31755 sayılı Resmi Gazete) ..................................................... % 15,75

 81. 01.01.2023 tarihinden itibaren kanuni faiz oranı

          (sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça) ........................................... % 9
 

    82. 01.01 2023 tarihinden itibaren temerrüt faiz oranı sözleşme ile

          belirlenmediği durumlarda ............................................................... %9

    83. 01.01.2023 tarihinden itibaren ticari işlerde temerrüt faiz oranı....... %11.75

          (02.01.2023 tarih 32061 sayılı Resmi Gazetede ki  TCMB Tebliği) 

 

 

 

>